• 100 % utsläppsfritt arbete
  • 55 % lägre driftskostnader än för bensinstampar
  • Samma komprimeringsprestanda som motsvarande bensindrivna stampar
  • Låga hand-arm-vibrationer (HAV) tack vare handtagsbågen
  • Underhållsfri elmotor som startas genom att trycka på en knapp