GDPR POLICY

GDPR POLICY

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-20, har följande policy upprättats för S – Rental AB.

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya

lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes

personuppgifter i marknadsföringssyfte. För S – Rentals är det viktigt att våra kunder,

leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna. Vi

hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart.

 

Syftet

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande

dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din

integritet.

Syftet med detta är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi

använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta

tillvara på dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår

utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs , och vi

strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller

marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att

uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi

samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du

kan motsätta dig det.

 

 

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i

annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på

personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Fotografier

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina

personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du

samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina

personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra

skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan

fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare/samarbetspartner
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning eller på annat sätt kontaktar oss.

 

Rätt att få tillgång till data.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som S – Rental AB har om dig och verifiera

den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett

information om dig själv.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som

behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot

intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har

samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller

lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt

säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar

S – Rental AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 48h.